Archive for the ‘Karikatur Nusantara’ Category

Karikatur Nusantara @24: Memajukan Batik (1953)

Posted by: niadilova on 08/04/2019

Karikatur Nusantara @23: No Liberalism (1961)

Posted by: niadilova on 22/03/2019

Karikatur Nusantara@21: Irian Masuk Indonesia (1950)

Posted by: niadilova on 30/12/2018

Karikatur Nusantara @16: “Hantjoer Kau!” (1946)

Posted by: niadilova on 09/05/2018