Archive for June, 2017

Stelling Disertasi #36 [hukum]: Dr. Koesoemah Atmadja

Posted by: niadilova on 30/06/2017

PPM #113: Hukum Bui untuk Dua Orang Minangkabau (1927)

Posted by: niadilova on 19/06/2017

Stelling Disertasi #35 [hukum agraria]: Dr. Soepomo

Posted by: niadilova on 16/06/2017